วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประจำวันที่ 16 ส.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสวนาทางวิชาการ พลเมืองภาคใต้ในกระแสพหุทุนนิยม
            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ส.ค. 56 ผศ.ดร.ณรงค์  บุญสวยขวัญ ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสวนาวิชาการพลเมืองภาคใต้ในกระแสรัฐพหุนิยม รัฐนิยม ทุนนิยมข้ามรัฐ โดยมี ผศ.ดร.สาวิตร์  พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสำราญ  สินธ์ทอง ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนองค์กรชุมชน ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วม
          ผศ.ดร.ณรงค์  กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยตัวชี้วัดภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตย วิจัยการเคลื่อนไหวทางสังคมในการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น เพื่อมาฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประมวลในงานวิจัยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป
          อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะกลุ่มทุนนิยมข้ามชาติมาประกอบอาชีพในภูเก็ตสูง ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม ท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนท้องถิ่นและภาคประชาชน
-----------------------------------------------------
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัด
            เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (16 ส.ค. 56) นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 เป็นประธานการประชุมคระกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสรนันท์  เสน่ห์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลภูเก็ต พร้อมกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 และโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมาธรรมาภิบาลจังหวัด ส่วนเรื่องพิจารณา มีการติดตามการสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556
          ทั้งนี้โครงการที่ติดตามจำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 121 ล้านบาทเศษ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกโรงไฟฟ้าถึงสามแยกบ้านตีน ม. 5 และหมู่ที่ 6  งบประมาณ 15 ล้านบาทเศษ โครงการป้องกันน้ำท่วมตำบลป่าตอง งบประมาณ 14.7 ล้านบาท โครงการอ่างเก็บน้ำขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 15 ล้านบาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ เป็นต้น
--------------------------------------------------------------------
จังหวัดภูเก็ตติดกล้องวงจรปิดตรวจจับป้ายทะเบียนรถเข้า -ออก เพิ่มอีก 4 ตัว เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยศาลากลาง หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโรงจอดรถ อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ อส.ดูแล
          จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่โรงจอดรถ ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเหตุระเบิดครั้งนั้นทำให้รถตู้ของ อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งรถของเจ้าหน้าที่ เสียหาย 5 คัน และหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้น นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณศาลากลางอย่างเข้มงวด โดยล่าสุดได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV อินฟราเรด ที่บริเวณทางเข้าออกศาลากลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
          นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางศาลากลางกำลังติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูทางเข้า และประตูทางออกศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ตัว ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดอินฟราเรด มีคุณภาพ และสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถทุกคนที่เข้าออกศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้เป็นการติดตั้งเพิ่ม จากเดิมที่มีการติดตั้งไว้แล้วจำนวน 6 ตัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ
          อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายป้ายทะเบียนรถแล้ว ต่อไปรถที่จะเข้าออกศาลากลางทุกคันหลังจาก 18.00 น.ไปจนถึง เวลา 06.00 น. จะต้องแสดงบัตรประชาชน เพื่อให้กล้องเห็นด้วย รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ อส.เข้ามาดูแลความปลอดภัยที่บริเวณประตูทางเข้าออก และรอบ ๆ ศาลากลาง เพื่อตรวจสอบรถทุกคันที่เข้าออก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว หลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูทางเข้าออกเสร็จ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการให้มากขึ้น นอกจากนั้น ประตูเล็กทางเข้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก็จะปิดไม่ให้มีการเข้าออกในจุดนั้นแล้ว

----------------------------------------------------------
อบจ. ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม 17-20 สิงหาคมนี้
         
วันนี้ (16 ส.ค. 56) นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต อิหม่าม ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ที่ จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้
            นายสรธรรม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามขึ้นเพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิด และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาของแต่ละชุมชน นำความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่  อบจ.รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วม อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังเป็นการเกิดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ด้วย
            สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านศาสนาอิสลาม ผู้นำมุสสลิมทั้งชายหญิงรวมถึงประชาชนรวมกว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้.
            
---------------------------------------------------------
ตำรวจภูเก็ตติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ตฯ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายวิญญู มหัทธนพรรค สามีของนางจินตนา มหัทธนพรรค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณสี่แยกถนนขวาง ฝั่งเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อช่วงดึกของวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ พี่ชายและ น.ส.อรนลิน แก้วประดิษฐ์ พี่สาวผู้ตาย ได้เข้าพบ พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รอง ผบก.ภ.จ.ว.ภูเก็ต พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ชวลิต เพชรศรีเปีย ผกก.สภ.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เพื่อรับทราบความคืบหน้าของคดี นอกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตยังยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการติดตามหาตัวคนร้ายในคดีดังกล่าวมาลงโทษ กับทางผู้บังคับการฯ ขณะเดียวกันยังได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้ใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ           
          พล.ต.ต.โชติ กล่าวว่า ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีข้อจำกัดในบางเรื่อง และในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ใดนั้นจะต้องมีความชัดเจน และขออนุมัติศาลออกหมายจับ ซึ่งพร้อมที่จะรับฟังข้อข้องใจหรือสิ่งที่ทางสามีและทางญาติยังสงสัย
          โดยนายวิญญู มหัทธนพรรค สามีของนางจินตนา (ผู้ตาย) กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว รวมทั้งได้ขอให้มีการตรวจสอบพนักงานระดับผู้บริหาร ชายต้องสงสัยที่ไปเฝ้าดูเหตุการณ์ที่บริเวณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหมายเลขทะเบียนรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งด้วย
          ขณะที่ น.ส.อรนลิน พี่สาว กล่าวว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ก็จะครบ 7 เดือนที่เกิดเหตุ จึงอยากทราบว่าทางตำรวจได้ดำเนินการอะไรไปมากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ เพราะค่อนช้างชัดเจนอยู่แล้วว่า สาเหตุมาจากการทำงาน และน้องสาวเป็นคนที่มีจริงจังและตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง คิดว่าไม่ควรจะถูกตอบแทนเช่นนี้
          อย่างไรก็ตามนายวิญญู กล่าวภายหลังการหารือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า จากที่ได้ให้ข้อมูลไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ทราบว่าก็ได้มีการติดตามสืบเสาะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีความพอใจในระดับหนึ่ง เพราะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคดีที่ต้องติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้มูลเหตุของการสังหารก็มีความชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากการทำงาน และจากการที่ประชุมร่วมกับทางผู้บังคับการฯ หลังจากนี้อีกประมาณ 2 สัปดาห์ก็คงจะมีความคืบหน้ามากขึ้น

--------------------------------------------------------------
จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร จัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ผ่านการเห็นชอบ 6 โครงการ

เมื่อเวลา 09.30 .วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร..สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2556 เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนซึ่งไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 100 ห้องเป็นต้นไป, การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้บริหารโครงการจากนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 1 โครงการ และเรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณาครั้งที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรายงานเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอโครงการใหม่ เพื่อขอรับการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 16 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการก่อสร้างอาคารชุดและโรงแรมที่พัก


ข่าวประจำวันที่ 15 ส.ค.56

ทน.ภูเก็ตร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลประจำ 2556
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (15ส.ค.56) ที่โรงยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี2556 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสุเมฆ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต นายวิรัช พาที ผอ.กกท.จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬาเข้าร่วม 
          นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
 2556 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน12 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬา ในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
          สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันในรอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็นทีมนักกีฬาชาย 4 ทีม ประกอบด้วย ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต และร.ร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ ส่วนทีมนักกีฬาหญิง 8 ทีม ประกอบด้วย ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี ร.ร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ร.ร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ ร.ร.บ้านฉลอง และร.ร.เกาะสิเหร่ โดยจะทำการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 15 18 ส.ค. 56 นี้ เพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันในรอบภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไป 
-----------------------------------------------------
ผู้ว่าฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และลูกเรือ Logos Hope พร้อมเยี่ยมชมร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเข้าจอดเทียบท่าที่อ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-22 ส.ค.นี้ 

                เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (15 ..56) บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม ถ.ศักดิเดช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการเรือ Logos Hope ร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่เดินทางมาเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต โดยมีMr.Tom Dyer กัปตันเรือ Logos Hopeและ Mr.Lloyd Nicholas ผู้อำนวยการเรือ Logos Hope ให้การต้อนรับ พร้อมกับคณะลูกเรืออาสาสมัครมากกว่า 45 ประเทศ รวมจำนวนกว่า 400 คน
                โดยเรือลำดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า เป็นร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือกว่า 5,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ประกอบกับยังมีห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดงสิ่งที่มนุษย์ควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าร่วมกับเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้ และห้องอาหาร เครื่องดื่ม ไว้สำหรับบริการแขกที่ขึ้นมาบนเรือ
                นายไมตรี กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ได้รับเลือกจาก เรือ Logos Hope เนื่องจากเรือลำดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมหนังสือมีคุณค่าจากทุกมุมโลก นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจรวมทั้งนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นมาสัมผัสเรือขนาดใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวและได้ความรู้ ที่สำคัญเรือ Logos Hope ยังเป็นการแบ่งปันการช่วยเหลือและพัฒนาทางด้านสังคมให้กับทุกประเทศที่ได้เดินทางไป ดังนั้นจึงหวังว่าในอนาคตต่อไป เรือลำนี้จะกลับมาเยือนภูเก็ตอีกครั้ง 
                ส่วนทางด้าน Mr.Tom Dyer กัปตันเรือ Logos Hope กล่าวว่า เรือลำนี้มีลูกเรือมากกว่า 45 ประเทศ จำนวนกว่า 400 คน ที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยยอมอุทิศเวลาอันมีค่าจากครอบครัว อาชีพการงาน และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในบ้านเกิดของตน เพื่อที่จะแสดงให้สังคมได้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งบางคนเข้ามาเป็นอาสาสมัครทำงานในหน้าที่ต่างๆ ภายในเรือ ความสามารถเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่เดินระบบไฟฟ้า ช่างไม้ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ พ่อครัว และตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยที่ยังไม่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางในด้านใด
                ขณะที่ Mr.Lloyd Nicholas ผู้อำนวยการเรือ Logos Hope กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เรือ Logos Hope ได้ไปเยือนกว่า 45 ประเทศทั่วโลก และเทียบท่าเรือกว่า 70 แห่ง โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนานาประเทศ ทั้งนี้การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ นั้น เรือ Logos Hope ได้นำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ เข้าช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังกันดาร มีประชาชนจำนวนมากยังขาดแคลนน้ำดื่ม หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนั้นจึงต้องให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกคนต้องการความหวัง และพนักงานบนเรือดังกล่าวก็มีความหวังที่จะช่วยเหลือเช่นกัน  
                อย่างไรก็ตามสำหรับเรือ Logos Hope จะเปิดบริการให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ณ ท่าเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1518 ส.ค. และในวันที่ 21 – 22 ส.ค.56 ซึ่งในวันอังคาร –วันเสาร์ เรือจะเปิดให้บริการเวลา 10.00 – 21.30 น.วันอาทิตย์ เรือจะเปิดให้บริการเวลา 13.00 – 21.30 น.ส่วนวันที่ 19 – 20 ส.ค.56 นั้น เรือจะปิดให้บริการ โดยค่าบัตรผ่านประตูราคาท่านละ 20 บาท สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องมีผู้ปกครองดูแล
------------------------------------------------------------
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปิดกิจกรรม โครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต จำนวนมาก

          เมื่อเวลา  10.30 น.วันนี้ (15 ส.ค.56) ที่ลานนวมินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดขึ้น มี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก
          กิจกรรมภายในงานมีการมอบ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยรถรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลานนวมินทร์ 72 พรรษา 
ดร.สมหมาย กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ และเป็นโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวตามโรงพยาบาล ใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน โดยภาคฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการจัดหาโลหิตในจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดใกล้เคียง สามารถจัดหาโลหิตได้เฉลี่ย 2,000 ยูนิตต่อเดือน โดยแยกเป็นภายในสถานที่ประมาณ 700 ยูนิตต่อเดือน และจากหน่วยเคลื่อนที่ประมาณ 1,300 ยูนิตต่อเดือน แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้ว่าแนวโน้มการบริจาคโลหิตจะสูงขึ้น ปีละ 8-10 เปอร์เซ็นต์ ทุกปีก็ตาม ซึ่งในแต่ละวันภาคบริการโลหิตฯ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้อย่างน้อยวันละ 80 ยูนิต ในขณะนี้มีการขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 20 แห่งใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง สูงถึงวันละ 100 ยูนิต ปัญหาหลักที่มีในขณะนี้คือ การจัดหาโลหิตยังไม่เพียงพอและสม่ำเสมอทุกเดือน จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการจัดหาโลหิตให้มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่สะดวกในการจัดหาสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของหลายๆ หน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถจัดสถานที่ให้เข้าไปเจาะเก็บโลหิตยังหน่วยงานได้ จำเป็นต้องมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริจาคโลหิต ด้วยปัญหานี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย นำไปใช้รับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตฯ และภาคบริการโลหิตฯ ต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ก็ได้รับมอบรถบริจาคดังกล่าวจำนวน 1 คัน เพื่อนำมาใช้เพิ่มความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตด้วยรถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ ที่สามารถนำไปจอดรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานหรือบริษัท หรือสถานที่ที่จัดงานประจำปี กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น งานกาชาดประจำปี ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่เหล่านี้ ไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้บริจาคโลหิต ที่จะสามารถมาบริจาคโลหิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อสำรองโลหิตและเกล็ดโลหิตไว้คงคลัง ในช่วงภาวะไข้เลือดออกระบาด และเพื่อรณรงค์สร้างการ “ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

------------------------------------------------------------
พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมาชนระดับชาติ
          นายชัยยา  ขำสะอาด  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยว่าทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับชาติขึ้น  โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเข้าร่วม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายการกำหนดโครงการกิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมาชนของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งก่อนการแบ่งกลุ่มได้มีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาชนของจังหวัด ตลอดจนแนวคิดในการจัดทำแผนดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมเป็นอย่างมากหลังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ  โดยประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายจากทั่วทุกภาคของประเทศ เนื่องจากเข้ามาทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายเช่นกัน ซึ่งการประชุมจัดทำแผนในวันนี้จะเป็นการรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดภูเก็ต และนำเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับชาติต่อไป
---------------------------------------------------
ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เสนอขอความเห็นชอบมอบเกาะกลางถนนหมายเลข ๔๒๓๓ ช่วงผ่านตำบลกมลา และไฟจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนฉลอง- ราไวย์ ให้แขวงการทางภูเก็ตเป็นผู้ดูแล
          ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์  แสงจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกากรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  มีนายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วม
          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การเสนอขอญัตติขอความเห็นชอบมอบเกาะกลางถนนหมายเลข ๔๒๓๓ ช่วงผ่านตำบลกมลา อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต และไฟจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนฉลอง
ราไวย์ ให้แขวงการทางภูเก็ตเป็นผู้ดูแล , ญัตติขอความเห็นชอบมอบเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสาสูงในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต จำนวน ๔ ชุด ให้เทศบาลตำบลวิชิต , ญัตติขอความเป็นชอบโอนทรัพย์สินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของจังหวัดภูเก็ต (ระบบประปา) หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแล ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ,  ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลฉลองใช้พื้นที่บริเวณขุมน้ำฉลอง ถนนหลวงพ่อแช่ม หมู่ ๔ ตำบลฉลอง เพื่อสร้างอาคารสำนกงานเทศบาลตำบลฉลองหลังใหม่ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตรวจสอบและนำเข้าสภาเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่ง
--------------------------------------------------
64 ทีม ร่วมระเบิดศึก บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สองพันสิบสาม” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ 14-20 ส.ค.นี้ที่ภูเก็ต
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สองพันสิบสาม” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ มีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา กองเชียร์ ผู้ควบคุมทีม สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม จำนวนมาก
          นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สองพันสิบสาม” ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 6 ภูมิภาค ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทน ภาคใต้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 โดยประกอบด้วยกิจกรรม การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี และ 18 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 64 ทีม ,การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์,การประกวดสปอนเซอร์ลัดเดอร์,การประกวดสปอร์ตแดนส์ ฟอร์ เดอะ ควีน และกิจกรรมเกมส์เพื่อความสนุกสนานอีกมากมาย
---------------------------------------------------------------
ภูเก็ตปรับแผนโครงการปี 2556 เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
         
          วันนี้ (15 ส.ค.56) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต โดยมี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกโรงไฟฟ้าถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัษฎา งบประมาณ 15 ล้านบาท และพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 งบเหลือจ่าย จากโครงการพัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ไปดำเนินการป้องกันการรุกล้ำลำน้ำ งบประมาณ 589,420 บาท รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ การใช้เงินเหลือจ่ายในหมวดงบลงทุน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 โครงการก่อสร้างถนนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ต.รัษฎา งบ 15 ล้านบาท มีงบเหลือจ่าย 3 ล้านบาทเศษ โดยนำไปดำเนินการโครงการใหม่ 3 โครงการ คือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ 1.3 ล้านบาทเศษ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากบ้านพี่สู่บ้านน้อง 5 แสนบาท และการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3 ราย 1.3 ล้านบาทเศษ ขณะที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเกาะโหลน งบ 1.8 ล้านบาทเศษ ไม่สามารถหาผู้จ้างได้ จึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างผิวจราจรฯ หมายเลข 402 บ้านทุ่งทอง-เกาะแก้ว งบประมาณ 1.7 ล้านบาทเศษ รวมงบประมาณโครงการใหม่ เป็นเงิน 4.9 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โครงการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 2 ล้านบาทเศษ เดิมมีกิจกรรม 7 กิจกรรม เพิ่มอีก 5 กิจกรรม รวม 12 กิจกรรม

----------------------------------------------------------
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 ตรวจราชการภูเก็ต พอใจผลการดำเนินงานแผนงานโครงการงบประมาณปี 56 โดยเฉพาะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         
          วันนี้ ( 15 ส.ค.56) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางอรวรรณ ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตาม แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสำราญ สินธุ์ทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ พร้อมส่วนราชการเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
สำหรับประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2556 ประกอบด้วยด้านพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านปัญหายาเสพติด การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 และการตรวจติดตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำขุมน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
นางอรวรรณ กล่าวว่า จากการฟังสรุปของส่วนราชการมีการดำเนินงานคืบหน้าไปหลายแผนงาน โดยเฉพาะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่โครงการแผนงานของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดก็ได้มีการเร่งกำชับให้ดำเนินการ
----------------------------------------------
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปิดกิจกรรม โครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต จำนวนมาก
          เมื่อเวลา  10.30 น.วันที่ 15 ส.ค.56 ที่ลานนวมินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดขึ้น มี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก
          กิจกรรมภายในงานมีการมอบ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยรถรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลานนวมินทร์ 72 พรรษา 
          ดร.สมหมาย กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ และเป็นโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวตามโรงพยาบาล ใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน โดยภาคฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการจัดหาโลหิตในจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดใกล้เคียง สามารถจัดหาโลหิตได้เฉลี่ย 2,000 ยูนิตต่อเดือน โดยแยกเป็นภายในสถานที่ประมาณ 700 ยูนิตต่อเดือน และจากหน่วยเคลื่อนที่ประมาณ 1,300 ยูนิตต่อเดือน แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้ว่าแนวโน้มการบริจาคโลหิตจะสูงขึ้น ปีละ 8-10 เปอร์เซ็นต์ ทุกปีก็ตาม ซึ่งในแต่ละวันภาคบริการโลหิตฯ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้อย่างน้อยวันละ 80 ยูนิต ในขณะนี้มีการขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 20 แห่งใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง สูงถึงวันละ 100 ยูนิต ปัญหาหลักที่มีในขณะนี้คือ การจัดหาโลหิตยังไม่เพียงพอและสม่ำเสมอทุกเดือน จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการจัดหาโลหิตให้มากยิ่งขึ้น
          อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่สะดวกในการจัดหาสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของหลายๆ หน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถจัดสถานที่ให้เข้าไปเจาะเก็บโลหิตยังหน่วยงานได้ จำเป็นต้องมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริจาคโลหิต ด้วยปัญหานี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย นำไปใช้รับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตฯ และภาคบริการโลหิตฯ ต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ก็ได้รับมอบรถบริจาคดังกล่าวจำนวน 1 คัน เพื่อนำมาใช้เพิ่มความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต จังหวัดภูเก็ต” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตด้วยรถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ ที่สามารถนำไปจอดรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานหรือบริษัท หรือสถานที่ที่จัดงานประจำปี กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น งานกาชาดประจำปี ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่เหล่านี้ ไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้บริจาคโลหิต ที่จะสามารถมาบริจาคโลหิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อสำรองโลหิตและเกล็ดโลหิตไว้คงคลัง ในช่วงภาวะไข้เลือดออกระบาด และเพื่อรณรงค์สร้างการ “ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
-------------------------------------------------------------------
ทน.ภูเก็ตร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลประจำ 2556

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15ส.ค.56  ที่โรงยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสุเมฆ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต นายวิรัช พาที ผอ.กกท.จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬาเข้าร่วม 
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬา ในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันในรอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็นทีมนักกีฬาชาย 4 ทีม ประกอบด้วย ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต และร.ร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ ส่วนทีมนักกีฬาหญิง 8ทีม ประกอบด้วย ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี ร.ร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ร.ร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ ร.ร.บ้านฉลอง และร.ร.เกาะสิเหร่ โดยจะทำการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 15 18 ส.ค. 56 นี้ เพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันในรอบภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไป 
--------------------------------------------------------------------------
.. อบจ.เมืองภูเก็ต คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 . ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายธีร์ดล แสงศรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ในการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ
.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ที่ทำให้นักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนได้รักษาความดีของตัวเองไว้ อย่าประมาท และต้องมีสติตลอดเวลา
          ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี จะต้องไม่ลืมตัว ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นักเรียนมีวันนี้ได้เพราะคุณครูคอยประศาสตร์วิชา และผู้ปกครอง คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี ดังนั้น ขอให้เรามีสติเตือนตัวเอง การประสบความสำเร็จของเราในครั้งนี้ เป็นเพียงก้าวเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งอนาคตของเรายังมีอีกไกล คนที่ประสบความสำเร็จได้ จะต้องรู้เป้าหมายของตัวเอง และขยันตั้งแต่วันนี้
นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.