วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประจำวันที่ 16 ส.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสวนาทางวิชาการ พลเมืองภาคใต้ในกระแสพหุทุนนิยม
            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ส.ค. 56 ผศ.ดร.ณรงค์  บุญสวยขวัญ ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสวนาวิชาการพลเมืองภาคใต้ในกระแสรัฐพหุนิยม รัฐนิยม ทุนนิยมข้ามรัฐ โดยมี ผศ.ดร.สาวิตร์  พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสำราญ  สินธ์ทอง ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนองค์กรชุมชน ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วม
          ผศ.ดร.ณรงค์  กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยตัวชี้วัดภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตย วิจัยการเคลื่อนไหวทางสังคมในการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น เพื่อมาฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประมวลในงานวิจัยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป
          อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะกลุ่มทุนนิยมข้ามชาติมาประกอบอาชีพในภูเก็ตสูง ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม ท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนท้องถิ่นและภาคประชาชน
-----------------------------------------------------
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัด
            เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (16 ส.ค. 56) นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 เป็นประธานการประชุมคระกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสรนันท์  เสน่ห์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลภูเก็ต พร้อมกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 และโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมาธรรมาภิบาลจังหวัด ส่วนเรื่องพิจารณา มีการติดตามการสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556
          ทั้งนี้โครงการที่ติดตามจำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 121 ล้านบาทเศษ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกโรงไฟฟ้าถึงสามแยกบ้านตีน ม. 5 และหมู่ที่ 6  งบประมาณ 15 ล้านบาทเศษ โครงการป้องกันน้ำท่วมตำบลป่าตอง งบประมาณ 14.7 ล้านบาท โครงการอ่างเก็บน้ำขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 15 ล้านบาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ เป็นต้น
--------------------------------------------------------------------
จังหวัดภูเก็ตติดกล้องวงจรปิดตรวจจับป้ายทะเบียนรถเข้า -ออก เพิ่มอีก 4 ตัว เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยศาลากลาง หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโรงจอดรถ อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ อส.ดูแล
          จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่โรงจอดรถ ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเหตุระเบิดครั้งนั้นทำให้รถตู้ของ อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งรถของเจ้าหน้าที่ เสียหาย 5 คัน และหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้น นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณศาลากลางอย่างเข้มงวด โดยล่าสุดได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV อินฟราเรด ที่บริเวณทางเข้าออกศาลากลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
          นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางศาลากลางกำลังติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูทางเข้า และประตูทางออกศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ตัว ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดอินฟราเรด มีคุณภาพ และสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถทุกคนที่เข้าออกศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้เป็นการติดตั้งเพิ่ม จากเดิมที่มีการติดตั้งไว้แล้วจำนวน 6 ตัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ
          อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายป้ายทะเบียนรถแล้ว ต่อไปรถที่จะเข้าออกศาลากลางทุกคันหลังจาก 18.00 น.ไปจนถึง เวลา 06.00 น. จะต้องแสดงบัตรประชาชน เพื่อให้กล้องเห็นด้วย รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ อส.เข้ามาดูแลความปลอดภัยที่บริเวณประตูทางเข้าออก และรอบ ๆ ศาลากลาง เพื่อตรวจสอบรถทุกคันที่เข้าออก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว หลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูทางเข้าออกเสร็จ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการให้มากขึ้น นอกจากนั้น ประตูเล็กทางเข้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก็จะปิดไม่ให้มีการเข้าออกในจุดนั้นแล้ว

----------------------------------------------------------
อบจ. ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม 17-20 สิงหาคมนี้
         
วันนี้ (16 ส.ค. 56) นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต อิหม่าม ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ที่ จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้
            นายสรธรรม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามขึ้นเพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิด และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาของแต่ละชุมชน นำความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่  อบจ.รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วม อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังเป็นการเกิดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ด้วย
            สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านศาสนาอิสลาม ผู้นำมุสสลิมทั้งชายหญิงรวมถึงประชาชนรวมกว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้.
            
---------------------------------------------------------
ตำรวจภูเก็ตติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ตฯ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายวิญญู มหัทธนพรรค สามีของนางจินตนา มหัทธนพรรค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณสี่แยกถนนขวาง ฝั่งเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อช่วงดึกของวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ พี่ชายและ น.ส.อรนลิน แก้วประดิษฐ์ พี่สาวผู้ตาย ได้เข้าพบ พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รอง ผบก.ภ.จ.ว.ภูเก็ต พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ชวลิต เพชรศรีเปีย ผกก.สภ.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เพื่อรับทราบความคืบหน้าของคดี นอกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตยังยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการติดตามหาตัวคนร้ายในคดีดังกล่าวมาลงโทษ กับทางผู้บังคับการฯ ขณะเดียวกันยังได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้ใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ           
          พล.ต.ต.โชติ กล่าวว่า ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีข้อจำกัดในบางเรื่อง และในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ใดนั้นจะต้องมีความชัดเจน และขออนุมัติศาลออกหมายจับ ซึ่งพร้อมที่จะรับฟังข้อข้องใจหรือสิ่งที่ทางสามีและทางญาติยังสงสัย
          โดยนายวิญญู มหัทธนพรรค สามีของนางจินตนา (ผู้ตาย) กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว รวมทั้งได้ขอให้มีการตรวจสอบพนักงานระดับผู้บริหาร ชายต้องสงสัยที่ไปเฝ้าดูเหตุการณ์ที่บริเวณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหมายเลขทะเบียนรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งด้วย
          ขณะที่ น.ส.อรนลิน พี่สาว กล่าวว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ก็จะครบ 7 เดือนที่เกิดเหตุ จึงอยากทราบว่าทางตำรวจได้ดำเนินการอะไรไปมากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ เพราะค่อนช้างชัดเจนอยู่แล้วว่า สาเหตุมาจากการทำงาน และน้องสาวเป็นคนที่มีจริงจังและตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง คิดว่าไม่ควรจะถูกตอบแทนเช่นนี้
          อย่างไรก็ตามนายวิญญู กล่าวภายหลังการหารือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า จากที่ได้ให้ข้อมูลไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ทราบว่าก็ได้มีการติดตามสืบเสาะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีความพอใจในระดับหนึ่ง เพราะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคดีที่ต้องติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้มูลเหตุของการสังหารก็มีความชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากการทำงาน และจากการที่ประชุมร่วมกับทางผู้บังคับการฯ หลังจากนี้อีกประมาณ 2 สัปดาห์ก็คงจะมีความคืบหน้ามากขึ้น

--------------------------------------------------------------
จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร จัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ผ่านการเห็นชอบ 6 โครงการ

เมื่อเวลา 09.30 .วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร..สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2556 เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนซึ่งไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 100 ห้องเป็นต้นไป, การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้บริหารโครงการจากนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 1 โครงการ และเรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณาครั้งที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรายงานเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอโครงการใหม่ เพื่อขอรับการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 16 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการก่อสร้างอาคารชุดและโรงแรมที่พัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป